Valsheid in geschrifte


Vermoedt u dat er sprake is van valsheid in geschrifte? Denkt u dat documenten zijn vervalst? Of dient u in een juridische procedure aan te tonen dat er al dan niet sprake is van valsheid in geschrifte?

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau is gespecialiseerd in het onderzoeken en beoordelen van (mogelijk) vervalste documenten. Het moedwillig vervalsen van documenten en deze inbrengen/gebruiken als echt is een strafbaar feit. Toch komt het vervalsen van documenten frequent voor, zowel in de zakelijke alsmede in de privésfeer.

Van valsheid in geschrifte is volgens de wet sprake wanneer iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken.

Vormen van valsheid in geschrifte:

- Het vervalsen van handschriften, handtekeningen, uitkeringsformulieren, loonstroken etc.
- Aanpassen/toevoegen van tekstgedeelten, bijvoorbeeld een geldbedrag, hoeveelheid, naam etc.
- Het namaken van documenten, bijvoorbeeld paspoorten, facturen, briefpapier etc.
- het antedateren van documenten, bijvoorbeeld overeenkomsten, verklaringen, schuldbekentenissen etc.

Onderzoeksmethodieken:

Er zijn diverse onderzoektechnieken voorhanden, waarmee een forensisch expert, de mogelijke valsheid in geschrifte kan onderzoeken. Hierbij moet gedacht worden aan optische en chemische methodieken, zoals microscopie en gaschromatografie. 

Ons team van experts kan voor u de meest uiteenlopende vormen van vervalsing onderzoeken. Onze dienstverlening is van zodanige kwaliteit dat u onze onderzoeksrapporten kunt gebruiken als bewijsmateriaal in civiele- of strafrechtelijke procedures.

Procedure:

Indien u een beroep wenst te doen op de expertise van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau kunt u contact opnemen met de forensisch adviseur. De forensisch adviseur bepaalt in samenwerking met u de aard en vraagstelling van het onderzoek, en biedt u tevens inzicht in de onderzoeksmogelijkheden en de daarbij behorende kosten. 

Relevante links:

www.forensischonderzoeksbureau.nl
www.handschriftdeskundige.nl
www.vervalste-handtekening.nl
www.handschriftonderzoek.nl


Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 035 - 82 00 347 of door ons formulier in te vullen.

Contact

Nationaal Forensisch
Onderzoeksbureau

Koos Postemalaan 6,
Media Park, Media Gateway B
1217 ZC Hilversum

Telefoon: 035 8200347

E-mail: info@nfob.nl

Neem contact met ons op

Valsheid in geschrifte vervalst contract echtheid document authenticiteit experts

Referenties

  • Berte Maalste Blom Advocaten
  • Van Gessel Advocaten
  • Valuas advocaten
  • Coumans & Van Gaalen
  • Beckers &  Bergmans Advocaten